CogniKit este un Centru Online de Evaluare și Intervenție pentru Copii și Adolescenți. Pe această platformă online specialiștii – psihologi, consilieri școlari, cadre didactice – găsesc toate instrumentele necesare pentru a presta servicii psihologice (evaluare/prevenție/intervenție) către beneficiarii finali – copii și adolescenți.

CogniKit implementează cele două standarde de aur din domeniu:

  1. evaluarea multi-method & multi-informant, utilizând mai multe surse de informație și mai multe metode valide pentru evaluarea acurată a copilului/adolescentului
  2. intervenția multifocală, implicând toți agenții schimbării (psihologi, părinți, cadre didactice) pentru rezolvarea problemelor psihocomportamentale ale copiilor/adolescenților.

CogniKit a fost dezvoltată astfel încât să devină un instrument pe cât de ușor de folosit, pe atât de adaptabil și util. Ghidați de cunoașterea științifică și modelați de experiența practică, echipa formată din psihologi clinicieni, psihoterapeuți, cercetători și specialiști IT s-a implicat cu entuziasm pentru a dezvolta un produs care să fie deopotrivă util și plăcut atât pentru specialiști, cât și pentru beneficiarii finali: adolescenți, copii și familiile lor.

CogniKit este rezultatul activităților de cercetare-dezvoltare cofinanțate de către Cognitrom și UEFISCIDI, prin grantul PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0190: „CEICAonline. Soluție online integrată de evaluare și intervenție pentru copii și adolescenți”; director: Mircea Miclea.