Fie că lucrează la grădiniță, la școala primară, gimnazială sau la liceu, cadrele didactice sunt agenți principali, cu impact major asupra creșterii și dezvoltării copiilor și adolescenților. Misiunea lor este încărcată de responsabilitate și necesită efort susținut. Sursă a multor bucurii și împliniri, activitatea didactică poate fi, în aceeași măsură,  sursă a multor provocări. Experiența cu cadrele didactice ne-a arătat că unele dintre provocările importante cu care aceștia se confruntă se referă la aspecte asupra cărora cunoștințele și practicile psihologice/psihopedagogice pot să aibă un impact pozitiv: dezvoltarea competențelor copiilor de a interacționa adecvat cu cei din jur, de a-și cunoaște și gestiona mai bine propriile emoții, de a-și organiza mai bine timpul, de a dezvolta strategii de învățare utile etc.  

În calitate de profesioniști în domeniul educației, CogniKit oferă educatorilor, învățătorilor și profesorilor oportunitatea de a realiza programe de prevenție special concepute pentru a fi utilizate la grupă sau la clasă – în cadrul orelor de dezvoltare personală, a celor de dirigenție (pentru profesorii diriginți), în cadrul programelor de tip școală-după-școală.

Programele de prevenție se sprijină pe o serie de conținuturi multimedia și elemente de interactivitate pentru a crește angajamentul elevilor și pentru a facilita dobândirea cunoștințelor și competențelor vizate. Acestea pot fi personalizate și adaptate în funcție de nevoile fiecărui elev, așa cum reies în urma evaluării inițiale sau în funcție de specificul grupei/clasei. Nu în ultimul rând, platforma oferă cadrelor didactice posibilitatea de a monitoriza progresul elevilor pe parcursul derulării programelor de prevenție, dar și de a realiza rapoarte individualizate de program – care sunt accesibile online în portofoliul personal al elevilor.

Pe scurt, CogniKit oferă cadrelor didactice oportunitatea de a:

  • realiza evaluări psiho-educaționale online
  • implementa programe de prevenție destinate copiilor  – cu conținuturi dezvoltate special pentru a putea fi integrate la grupă sau clasă
  • personaliza și adapta programele de prevenție în funcție nevoile grupei/clasei cu care lucrează
  • monitoriza în timp real progresul copiilor și adolescenților
  • realiza rapoarte personalizate care apar in portofoliul personal al fiecărui copil și adolescent
  • comunica prin videoconferință cu elevii și/sau părinții acestora
  • accesa resurse psiho-educaționale, construite de specialiștii CogniKit