Evaluarea psihologică prin CogniKit

Prin CogniKit, evaluarea psihologică se face la standarde înalte de calitate (golden standards).

Pentru o evaluare acurată a copiilor, se impune respectarea a două criterii de bază: multi-informants (colectarea datelor despre copil/adolescent de la mai multe surse, vizând mai multe contexte de viață) & multi-method (utilizarea de metode și instrumente valide și diverse).

Multi-informants – Sursele pe care CogniKit le integrează sunt:

 • copilul;
 • părinții (aparținătorii);
 • cadrul didactic relevant;
 • psihologul.

Multi-method – Metodele pe care CogniKit le integrează sunt:

 • teste/probe de evaluare;
 • scale de (auto)evaluare;
 • interviu clinic online;
 • metode non-psihometrice;
 • alte surse pe care psihologul le consideră relevante și le integrează în Raportul de evaluare.

Instrumentele din CogniKit permit evaluarea la mai multe niveluri:

 • Screening (evaluare primară);
 • Evaluare avansată;
 • Monitorizarea intervenției.

Procesele de evaluare psihologică care se pot realiza prin CogniKit. Câteva exemple:

 • Evaluarea sănătății mintale (3-19 ani);
 • Evaluarea dezvoltării preșcolarilor (3-7 ani);
 • Evaluarea pregătirii pentru școală (3-7 ani);
 • Evaluarea neuropsihologică a dezvoltării (3 -12 ani);
 • Evaluarea aptitudinilor cognitive (10-19 ani);
 • Autocunoaștere și dezvoltare personală pentru adolescenți (11-19 ani);
 • Evaluarea strategiilor de învățare și a motivației școlare (8-19 ani);
 • Evaluare pentru orientare școlară și profesională (12- 19 ani);