Program nou în CogniKit: „Dezvoltarea strategiilor de învățare ale elevilor” (9-13 ani)

Pe măsură ce elevii fac trecerea dinspre învățământul primar spre cel gimnazial, și apoi dinspre cel gimnazial spre liceu, se așteaptă din partea lor ca învățarea să devină auto-reglată – adică să depindă din ce în ce mai puțin de profesor pentru organizarea și îndeplinirea sarcinilor școlare. Însă, înainte de a deveni independenți în învățare, elevii trebuie să știe cum să învețe. Din această perspectivă, este importantă nu doar acumularea de cunoștințe, ci și capacitatea elevului de a folosi aceste cunoștințe pentru a înțelege lumea în care trăiește și pentru a rezolva sarcinile cu care se confruntă în viața de zi cu zi. Utilizarea unor strategii de învățare eficiente îi ajută pe elevi să abordeze sistematic și independent sarcinile școlare, construind o bază solidă de cunoștințe și abilități.

Unii elevi reușesc singuri să identifice și să folosească strategiile de învățare adecvate pentru diverse domenii de activitate. Întâlnim însă, destul de frecvent, elevi care își dau silința, dar rezultatele obținute nu sunt pe măsura efortului depus. Îndeosebi pentru aceștia din urmă includerea în activitatea didactică, în mod rutinier, a unor secvențe menite să demonstreze și să ghideze dezvoltarea strategiilor de învățare ale elevilor, este de o importanță critică.

Pentru a sprijini dezvoltarea strategiilor de învățare ale elevilor, echipa CogniKit-Cognitrom, a lansat programul „Dezvoltarea strategiilor de învățare ale adolescenților” (13-19 ani). Programul permite evaluarea și dezvoltarea strategiilor de învățare ale elevilor și este disponibil, prin platforma CogniKit, următoarelor categorii de specialiști: cadre didactice, consilieri școlari și psihologi.  

Vă invităm să urmăriți un videoclip informativ:

space

Cele 9 module ale programului utilizează conținuturi multimedia și elemente interactive, pentru a oferi adolescenților o experiență de învățare plăcută și eficientă. Ele permit înțelegerea și dezvoltarea următoarelor strategii de învățare:

  • Strategii de studiu
  • Abilități de ascultare și luare de notițe
  • Strategii de citire și înțelegere
  • Abilități de scriere și cercetare
  • Strategii folosite la teste
  • Tehnici de organizare
  • Gestionarea timpului

Programul „Dezvoltarea strategiilor de învățare ale adolescenților” (13 -19 ani) a fost gândit pentru a putea fi aplicat în două variante:

  • Varianta de grup – poate fi aplicată de cadre didactice sau psihologi/consilieri

școlari în cadrul unui grup sau clase de elevi. Această variantă a programului poate fi

parcursă fie online, prin intermediul modulelor interactive de pe platforma CogniKit, fie

utilizând fișele pentru elevi și profesori.

  • Varianta individuală – poate fi aplicată de către psihologi/consilieri școlari care

lucrează individual cu elevul. Această variantă a programului poate fi parcursă online,

prin intermediul modulelor interactive de pe platforma CogniKit. Față de programul de

grup, versiunea individuală este mai extinsă.